Föreningen L Laurins motorinnehav okt 2004
Nr Fabrikat Typ Cylindrar Hkr Motornr Årtal Kondition-Status
1 Skandia 21A 1 5 14922 1925 Körbar. Tillhör försäkringsbolaget Skandia.
2 Skandia 21A 1 5 223086 1950 Körbar. Tillhör "jullen".
3 Skandia 21A 1 5 222442 Körbar.
4 Skandia 23A 1 8 30/40-tal Från Sämstad. Renoverad och körbar.
5 Skandia 13A 1 10 224217 1952 Från Kornö. Renoverad och körbar.
6 Skandia 13S 1 10 Från Bornö i Gullmaren. Renoverad och körbar.
7 Skandia 31S 1 5 5844 1914 Från Hedekas. Renoverad och körbar.
8 Skandia 31B 1 7 15388 1926 Från Orust. Nya kannringar. Körbar.
9 Skandia 120B 1 23 225120 1956 Från Gräddö. Renoverad och körbar.
10 Skandia 485A 4 300 223071 1950 HARRYS motor.
11 Seffle 14SF 1 8 10059 1961 HARRYS hjälpmotor
12 Seffle 225S 2 80 2922 1932 Från Vänern-Sandinge. Renovering planeras.
13 Bolinders VV3 2 15 17600 Från Dalarna. Körbar.
14 Vänern 1 7 2628 1955 Från Orust. Genomgången, ej körbar.
15 Ideal 1 3-5 20-talet Från Orust. Genomgången, ej körbar.
16 Robur 1 7/8 omk 1940 Renoverad och körbar. Tillverkad i Lysekil.
17 Robur ? Ej renoveringsbar.
18 Skandia 71 DLS 1 3 60843 Från Munkedal. 2-takts diesel. Körbar.
19 Skandia VLD5B 1 6 12349 50-tal Från Orust. 4-takts Berg-Skandia diesel.
20 Skandia 14A 1 15 195? Från Stillingsön. Delvis renoverad.
21 Skandia 14A 1 15 Ej renoveringsbar. Visningsobjekt.
22 Seffle S 20SV 1 25 50-talet Från Grundsund. Renovering pågår. "Oljeberget"
23 Skandia 23A 1 8 WIAB-motorn. Ej körbar.
24 Skandia 13A 1 10 Från Tossene. Delar saknas.
25 Solo S-31K 1 4 F215612 50-talet? Ej renoverad men förmodligen körbar.
26 Skandia 52S 2 30 18953 1934 Från Hallstavik. Renoverad och körbar.
27 Skandia 23S 1 8 221659 1944 Från Hultsfred. Körbar. Placerad på vagn. Lars M m.fl.
28 Skandia 180A 1 75 223377 1951 Från Strömstad. Renovering pågår.
29 Björnmotorn 1 5 231 1930 ca Från Strömstad. 500v/min. Lidköping motorfabrik.
30 Seffle SF15FV 1 10 7141 1950 ca Ej renoverad.
31 Skandia 22A 2 15 18481 1932 Från Staleby. Körbar. Ovanlig motortyp.
32 Skandia 41X 1 10 16343 1927 Från England-Snowden. Körbar.
33 Skandia 81 1 18 Från Bokenäs. Ej renoveringsbar. Visningsobjekt.
34 Skandia 4D60S 4 66 60787 1940-tal Från Gullbergskajen. 2-takts diesel. Ej körbar.
35 Seffle SF17S 1 15 Stationär. Cylinder dålig. Ej körbar.
36 Skandia F35 6 460 1961 Från fiskebåten Nolsö. Översyn pågår. Körbar.
37 Skandia 2FD25 2 17 1958 Från Blidö. 4-takts Berg-Skandia. Körbar?
38 Bolinders W7 1 25 39870 1950 ca Från Arvika. Med generator. Körbar.
39 Skandia 281S 1 53 220854 1939 Från Hälsingborg. Med generator 350v/min.
40 Skandia 290A 2 210 Från Sturkö. Ej kompl. Rostig. Visningsobjekt.
41 Skandia 81A 1 25 220913 1940 Tillhör lotsbåten Cornelia. Körbar.
42 Skandia 161B 1 30 15770 1929 Från Köping. Tidigare lotsbåt i Havstenssund.
43 Sv. Flygmotor 4 150 1955 Boxermotor TROLLET. Luftkyld. Licenstillv. Körbar.
44 Lidan A12 1 12 2450 50-tal Från Rönnäng. 500v/min. Körbar.
45 Seffle 13FV 1 5 1949 Från Hunnebostrand Christian Eklund.
46 Grundel 1 2-3 1940-tal Från Arvika. Tillv. i 6-8 exemplar. 2-takts motor.
47 Erion 1 3-4 2-takts bensinmotor.
48 Archimedes 1 3 1940-tal Aktersnurra från Smögen E. Bäck. Körbar.
49 Bolinders DW3 1 10 1940-tal Från Uddevalla. 2-takts diesel.
50 Götaverken G-5 5 300 3898 1980 Ny 4-takts dieselmotor. C:a 20 ton.
51 June-Munktell 752MV 2 150 1939 DONALDAS motor. Gåva från Dick Johansson.
52 Archimedes B-22 2 5540608 Aktersnurra. Troligen körbar efter genomgång.
53 Solo G-3 1 3 1930-tal 2-takts bensin. Gåva från Alfred Hjelm. Körbar.
54 ?   1 2-3 30-40 tal Från Sandviken. Liten bensinmotor. Curt Carlson.
55 Skandia 290A 2 210 222708 1948 Ekenäs varv. Från minsveparen TJÖRN. Renov. pågår.
56 Skandia 113A 1 30 18632 1934 Skrot-Emil Norrköping.
57 Berg MT 2 650 Bensinmotor. Bergbolagen.
58 Archimedes 2 Aktersnurra 2-cyl. Från Karl-Willy. Dåliga cylindrar.
59 Archimedes 1 Aktersnurra 1-cyl. Från Karl-Willy. 
60 Bernard W2 1 5 434613 1950-tal Från Fjällbacka. Bensinmotor. Cementblandare.
61 Penta F1 1 3,5 1940-tal 2-takts bensinmotor. Tillv. på Skandiaverken.
62 Ideal 1 10-12 De Waern 1950-tal 2-takts dieselmotor. Gåva från Mats Anhmark.
63 Robur 1 8 1930-tal Ej komplett. Gåva från Arne Lang.
64 Skandia bland. 1 7-8 Skandiadelar 23A + annan cylinder mm.
65 Skandia 21A 1 4-5 14287 1923 Från Västerås. Med droppsmörjning.
66 Elektrolux E7 1 3-4 2101915 Aktersnurra.
67 Solo S21K 1 2 25402 Från Mellerud. 2-takts bensin. Peter Olsson.
68 Lister 3 18 1963 Luftkyld dieselmotor 1500v/min.
69 Hatz 1 +generator. Från Marlene fiskebåten ÖCKERÖ.
70 Hatz 1 Med bädd o generator. Bergö fiskebåt Öckerö.
71 Deutz 1 Luftkyld. Gåva från Hönö motorservice.
72 Skandia 14 1 15 I delar. Gåva från Pythagoras Vänner.
73 Skandia 92S 2 50 Från Småland. Renoverad och körbar.
74 Skandia 21A 1 5 16141 1926 Frislagsregulator. Körbar. Arne Benjaminsson.
75 Solo G-3 1 3 5075 2-takts stationär. Arne Benjaminsson.
76 Penta K-22 2 10 88924 1945 ca Tillverkades på Skandiaverken. Lars Melkersson.
77 Gyro 1 3,5 Slidstyrning 2-takt. Bo L Hjort Stockholm.
78 Grästorp 1 2 51 1930-tal 2-takts bensin. Bröderna Forsells Mek. Verkstad.
79 Solo H-41 1 4 1950 ca 4-takts. Renoveringsbar. G Wallin Brastad.
80 Munktell 1 10 2824 1915 ca Med vatteninsprutning.
81 Seffle 1 5 2620 1931 Frislagsregulator. Gåva från Bohusläns museum.
82 Wolseley WD 2 1 1,5 1947 Stationär 4-takts bensin. Tillv. I Birmingham. Lars M.
83 Deutz MA 711 1 8 ~1935 4-takts diesel. Lars M.
84 Vänern 1 4 1699 1941 Skänkt av Ruben Adolfsson Motorbiten.
85 Skandia 14A 1 15 50-tal Kenneth Svensson Kungshamn.
86 Seffle S18 1 13 4552 1939 Med frislagsregulator. Lars M.
87 Solo H6 1 5-6 14204 1939 4-takts bensin-fotogen. Peter Ohlsson.
88 FRAM 1 5 1698 1913 Phytagoras. Jörgen Hallberg Brastad.
89 Storebro Eureka 1 10 2637 c:a 1935 Från Hede i Härjedalen. Lars M + Phillip S.
90 Seffle S15FV 1 10 9542 1958 Renoverad 1995. Lars M.
91 Skandia 23A 1 7-8 40-tal Renoverad och körbar. Claes Johansson.
92 Berg-Skandia 14A 1 15 225371
93 Penta U21 1 5 40-tal Aktersnurra. Genomgången och körbar. Claes J.
94 Penta U21 1 5 52520546 50-tal Aktersnurra. Helt ny! Ägare Pelle på Bokenäs.
95 Clinton J 9 1 3-4 61211 sent 50-tal Aktersnurra. Gåva till föreningen från 
96 Penta PA20 1 51531370 Aktersnurra.
97 Seagull SJP 1 688 Aktersnurra.
98 Seagull CPCL 1 1241F5 Aktersnurra.
99 Seagull TCL 1 587F6 Aktersnurra.
100 Evinrude 4301 1 964 Aktersnurra.
101 Skandia 13A 1 10 225964 1970 Helt ny! Sista 13-motorn som tillverkades. Ägare Tekniska Museet Sth.
102 Skandia 21A 1 4-5 223099 1950
103 Bolinders W3M11 1 8-10 30-tal Ägare Peter Ohlsson.
104 Munktell A  1 10 Från kvarn i Rabbalshede. Körbar. Ovanligt kylverk.
105 Björneborg 1 Gåva från Rainer Skogberg och Karl-Gustav "Busken" Lundberg Finland
106 Rono 1 125 Bensin. Gåva från ???? Gävle
107 Gyro 1 G392 Bensin. Gåva från Roos.
108 FÆRD 1 5 178 1936 Bensin. Tillv. i Fredrikstad. Gåva från Claes Antonsson Henån.
109 Skandia 13A 1 10 Renoverad och körbar. Från Per Lundberg.
110 Bolinders B12S10 1 25 Lars M + ?
111 Bolinders R7 1 10 1910 Rundlöfs patent. Lars M + ?
112 Hundested 1 39 1968 Lars M + ?
113 Målilla Typ B 1 30 1801 1929 Liggande motor. Lars M + ?
114 Marna 2 12 4-takts bensinmotor. Lars M.
115 Krull 1 4-5 30-tal Tillv. i Lysekil. Gåva från Per-Olof "Pump-Olle" Hansson. Renov. planeras
116 ? 1 3-5 10-20-tal Mycket gammal. Droppsmörjning. Ej kompl. Renov. planeras.
 117 Skandia 61B 1 15 18683 1934 Köpt apr 2006. Från trafikbåten BUSTER i Gbg:s hamn. Är i delar.