SEFFLE-motorer hos Föreningen L. Laurin

av Lars Melkersson

 

Som sig bör samlar Föreningen L. Laurin i första hand på Skandiamotorer. Under årens lopp har vi även fått möjlighet att ta hand om ett större antal SEFFLE-motorer. ( Av en del ”elaka” medlemmar sägs, att vi gör detta under protest.) Med bland alla stora motorfabrikat som var med under ”tändkule-motorns glansdagar” hamnar naturligtvis även SEFFLE. Under 1960 och 1970-talet avslutades tillverkning av tändkulemotorer i Sverige. Skandia och SEFFLE var de sista motorfabrikaten av betydelse som hade haft dessa motortyper i produktion. Några år tidigare hade JUNE-MUNKTEL avslutat sin ”tändkuletillverkning” och gått över till dieselmotorproduktion. I mitten av 1950-talet hade BOLINDERS lagt ner tillverkning av deras ”moderna” tändkulemotorer. Många av typen W7, WA 30 eller WA 40 var bland de sista som tillverkades.

 

SEFFLE TYP 225 S.

Den första  SEFFLE motorn som föreningen fick ta hand om, är samtidigt den största.  Lennart Sandinge, som driver ett bogserbåtsrederi i Lysekil, hade köpt en sandsugningspråm någonstans från Vänern. Motorn som fanns ombord var av typ 225 S på 80 hkr och 2-cylindrig. Motornumret är 2922 och då bör den ha varit tillverkad  1932 eller 1933. Motorn är av stationär typ och har ett stort brett  remhjul med stödlager på ena sidan. Vad motorn har använts till från början är inte riktigt känt, men ett rykte säger att den skulle ha varit placerad ihop med en generator och skulle köras som reservströmkälla någonstans i Karlstad?

 

Någon gång på 1950-talet  byggdes det en mindre sandsugningspråm i Karlstadstrakten. SEFFLE- motorn installerades ombord och remhjulet användes till att driva en stor centrifugalpump tillsammans med kopplingar och andra mindre pumpar. Enligt uppgift var sandsugarpråmen ett misslyckat projekt. Nog för att det fanns pumpkapacitet, men det som pråmen producerade, var inte så mycket sand utan mest vatten. Troligtvis har den inte använts alltför flitigt och i mitten på 1990-talet köps pråmen av Lennart Sandinge, Lysekil.  Föreningen fick en förfrågan om vi var intresserade av motorn, och det var vi naturligtvis. Enda villkoret var att vi fick själva fick plocka ur motor från pråmen.

 

I oktober månad 1995 bogserades pråmen  med hjälp av HARRY från Kolhol-marna runt Grötö och vidare in till bryggan vid Fridhems varv. Nu vidtog ett omfattande arbete att lossa alla bultförband. För att få ner vikten på motorn lossade vi svänghjul, remhjul och ljuddämpare. Vi som jobbade med motorn konstaterade, att miljön i Vänern där pråmen tillbringat sin mesta tid, är positiv med tanke på rost. Vi hade m a o inga problem att lossa alla muttrar och förband. Däremot fick chauffören  som körde Lysekils Trä:s lastbil problem eftersom motorn fortfarande var för tung för att kunna lyftas i land. Det löste sig genom att Ingemar Johansson lånade Fridhems Varvs kranlastbil som hade större lyftkapacitet. Vikten på motorn uppskattades till ca 5 ton. Efter urtagning transporterades SEFFLE-motorn ner till Skandiaverkens lokaler.

 

Motortypen är troligen konstruerad omkring 1930. Den har inga riktiga tändkulor utan cylindertoppen har s. k. tändpluggar. För att starta motorn var man tvungen att använda snabbstartlampor. Dessa drevs av tryckluft och är mycket effektiva. Regulatorn är av centrifugaltyp. Smörjoljelådan är placerad på ena cylindern och är av ÅSSA fabrikat.  Ramlagren är vattenkylda. Cylinder-diameter är 286 mm och slaglängd 356 mm. Varvtal 350 eller 410 per minut. Motortypen blev ”uppskrämd” till 120-140 hkr fram på 1940-50 talet. Den marina versionen kalldes 227 BF eller FV. En sådan motor hade en vikt på 5800 kg.

Även 3-cylindriga motorer tillverkades. Dessa var på 180 och upp till 210 hkr. Företaget hade ritningar på både 4 och 5 cylindriga motorer med samma cylindrar, men troligtvis kom ingen tillverkning till stånd. 

 

Föreningens motor är i mycket bra skick och det borde inte vara några större problem att få den i gång. I skrivandets stund har motorn renoverats och blivit genomgången. Provkörning kommer att ske under vintern 2007-2008. Troligtvis är denna en av de  äldsta större motorer som är ”körbara” av SEFFLEs fabrikat och som finns kvar i Sverige. En liknande motor skall finnas i Västergötland, i närheten av Kvänum. Det är en typ 225 A på 80 hkr. Den har motornummer 4257 och skall vara tillverkad 1937. Även i Skärhamn skall det finnas en liknande motor som några entusiaster håller på att renovera.

 

SEFFLE TYP 14 SF.

Är en 1-cylindrig motor på 8 hkr. Den har tillverkningsnummer 10059 och är tillverkad 1961. Motorn installerades ombord på HARRY i samband med en större ombyggnad av motor och propellerarangemang samma år. Motorn är placerad på babords sida i maskinrummet och används som ”hjälpmotor” vid t. ex. längre hamnliggande och när möjlighet till landström inte finns. Till motorn är en generator och luftkompressor ansluten via remskivor. Avgasröret är via ett påstick med ventil, ansluten till HARRYS stora avgasrör.

 

Att starta SEFFLEN har inte alltid varit lätt. Från början naturligtvis mycket beroende på erfarenhet men grundläggande är motorns placering. Det är trångt att stå mellan huvudmotor och maskinrummets arbetsbänk. Tillkommer att remmarna till generator och kompressor alltid ligger på. Numera vet vi också att man måste använda blåslampan ordentligt innan det överhuvudtaget är någon ide att börja ”slänga” svänghjulet. Troligen har någon tidigare ägare till HARRY provat med el-spiral men med dåligt resultat. Utrustningen hittades ombord i maskinrummet vid något tillfälle.

 

SEFFLE motorn är av typ 14 S och har en cylinderdiameter på 114 mm. Slaglängd 140 mm. Maxvarvtal är 800. Motorn väger ca 250 kg. Den har kullagrade vevlager och glidlager på vevtappen. Smörjoljelådan är av fabrikat ÅSSA.  Kylvatten tas från havet via en bottenventil i HARRYS skrov.

 

SEFFLE S 15 VF.

Är en 1-cylindrig motor som föreningen har fått som gåva. Motornumret är 7141 och den skall vara tillverkad 1950. 10 hkr vid 750 v/min. Cylinderdiameter är 127 mm och slaglängd  152 mm. Motorns vikt är med propeller 425 kg. Skicket är kanske inte det bästa men motorn är fullt renoveringsbar.

 

SEFFLE S 17 S.

Är en motor som inte är renoveringsbar utan vissa delar kan användas som reserv till liknande motorer.

 

SEFFLE S 13 FV.

Är en liten 1-cylindrig motor på 5 hkr. Den är tillverkad 1949 och har centrifugalregulator. Motorn är en gåva av Cristian Eklund, Hunnebostrand. Vi fick den i delar på en SJ-pall. Den verkar vara i bra skick och alla delarna verkar vara med. Hopmontering har ej påbörjats ännu i skrivande stund.

 

SEFFLE 14 A.

Är en motor vi fick av Bohusläns Museum i Uddevalla vintern 2003. Även denna motor synes vara i bra skick. Troligen har den varit körd på Vänern eller i Göta Älv. Motornummer är 2620 och är tillverkad 1931. Den är utrustad med frislagsregulator. 5 hkr vid 700 varv i minuten. Vissa delar är demonterade såsom svänghjul, reversering och koppling. Cylinderdiameter är 114 mm och slaglängd 140 mm.

 

SEFFLE  110 FV.

En lite större 1-cylindrig motor på 25 hkr. Motornumret är 6894 och då borde den ha varit tillverkad omkring 1950. Även denna motor är en gåva från en privatperson i Grundsund. Motorn har tidigare suttit i en större fiskejulle tills den bytades ut mot en diesel. När vi fick motorn var den indränkt med olja efter alla år. Den fick genast  smeknamnet ”Oljeberget”. Motorn vaskades ren och alla delar demonterades. Den är klar att börja monteras i hop. Vi har även fått reservdelar som passar till denna motor. Dessa kommer från en 2-cylindrig 50 hkr. Motor. Cylindrar, toppar, kolvar m.m. är likadana som till den 1-cylindriga.

 

Cylinderdiameter är 184 mm och slaglängd 216 mm. Total cylindervolym är 5,7 l. Varvtal är 600 och totalvikt ca 1000 kg.

 

SEFFLE  110 FV No 2.

Ytterligare en 25 hkr motor fick föreningen i augusti månad 2003. Den hade varit hemmahörande i en Sjöbod på Hovenäset under många år. Ägarna till motorn hade avlidit och i samband med försäljning av fastigheten så skänktes motorn till L. Laurin. Peter Ohlsson och Lars Melkersson hämtade motorn den 21 augusti. Några delar saknades men dessa har vi troligtvis liggande bland reservdelslagret. ”Hovenäsmotorn” har tillverkningsnummer 10 161 och det innebär att den är tillverkad ca 1963. En av de sista 25 hkr motorerna som tillverkades av ”Sefflefabriken”. Denna motor borde ganska snart kunna göras körbar. Övriga data läs under den första SEFFLE 110 FV.

 

ÖVRIGA PRIVATA SEFFLEMOTORER.

En 1-cylindrig 7/8 hkr motor av typ 14 FV. Motorn har tillverkningsnummer 8352 och är tillverkad 1952. Den är fullt körbar och är placerad på en kärra med 4 gummihjul.

 

En 10 hkr motor av typ 15 FV som också är körbar. Motornummer 9542 innebär att den är tillverkad 1958.

 

Från 1939 finns det en typ 18 på 13 hkr. Den har frislagregulator. Maxvarvtal är 550. Tillverkningsnummer är 4552. Enligt uppgift skall motorn med tillhörande båt ha ägts av Frithiof Nilsson ”Piraten” i Skåne. Motorn är delvis renoverad under år 2003 och är fullt körbar.

 

SEFFLEMOTORER

De stora Sefflemotorerna ansågs av många fiskare att de inte höll den bästa kvalitén. I slutet av 1950-talet så tillverkade Seffle olika motorer med upp till 6 cylindrar. Dessa motorer blev inte kvar i fiskebåtarna särskilt länge. De mindre motorerna var däremot betydligt bättre och mängder av dessa finns bevarade delvis pga att de körts i insjöar och älvar. En person utryckte sig enligt följande: ”När en Sefflemotor är igång så låter det som man slår 2 blöta handskar emot varandra”.