Annonsering

För att undvika dessa sidor blir fyllda med oönskade bilder, länkar mm,
så har vi valt att inte bruka en ordinär sida där besökare själva kan lägga
ut vad de önskar. För att få ut något under ÖNSKAS KÖPA eller TILL SALU
måste det först sändas till e-post lars_laurin@hotmail.com
Vi kommer därefter skyndsamt att lägga ut annonsen.

V.v. meddela när annonsen inte längre är aktuell, eller varan är såld/funnen.
Om ingen återkoppling sker tas annonsen bort efter c:a 6 månader.

 

Anvisningar: