Vill Du bli medlem i Föreningen L. Laurin? 

 

 

 

 

Det blir Du genom att sätta in 200kr på bankgiro 5370-3534  och ange namn och adress noga.
IBAN SE1350000000051561000612

 

OBS!
Internetbanken kan ha begränsningar i antalet tecken i fältet ”meddelande till betalningsmottagare”. Vanligt är 70 tecken inkl mellanslag. Det kan bli svårt för personer med många tecken för namn och adress att få med alla uppgifter. Gör då så här i fältet för ”meddelande till betalningsmottagare”. Skriv;
Ny medlem, för- och efternamn samt telefonnummer

Skicka ett mail till föreningen med rubriken ”Ny medlem” och skriv in alla uppgifter så vi kan sammanställa allt med hjälp av namn och telefonnummer. Eller så ringer vi.

 

Klicka HÄR för att öppna epost till föreningen

 

 

Så snart Din betalning har registrerats hos oss skickar vi senaste numret av medlems­skriften Spridarn där Du kan läsa om allt som händer i föreningen. För att gälla vid sommarens med­lems­resor med Harry, ska medlem­skap vara löst senast 1/5 innevarande år.

 

I och med att denna avgift inbetalas, godkänner Du enligt Person­upp­gifts­lagen (PUL 1998) att Dina personuppgifter – namn och adress – läggs upp i föreningens medlems­register. Inga uppgifter från detta register kommer att skickas ut till utom­stående, ej heller läggas ut på Internet.

 

 

 

 

Välkommen som medlem!