"HARRY" levererades från Brynäsvarvet AB Atlas år 1887 och sjösattes den 7 maj som "KORSNÄS 1". Fartyget användes för att bogsera andra fartyg, pråmar och timmer.
1950, efter drygt 60 års tjänst, sålde Korsnäsbolaget fartyget till herr Martin Ankarstad, Enskede. Nu genomgick fartyget en omfattande ombyggnad vid IDEALS varv vid Söder Mälar-strand. Praktiskt taget allt utom delar av skrovet blev nytt, bl.a. svetsat däck och nya däckshus av plåt. Ångmaskinen bytades ut mot en 300 hkr Skandia-motor och blev därmed troligen Mälarens kraftigaste bogserbåt som nu fick namnet "ARNE".
1952 såldes fartyget till Sand & Grus AB Jehander i Stockholm och namnändrades till "MUNSÖ".
1967 såldes fartyget vidare till Sven Lindberg i Stockholm.
1974 övertogs fartyget av Andersson & Co i Lilla Edet. Fick sitt nuvarande namn "HARRY".
1984 blev Uno Lundberg i Göteborg ny ägare.

Den 28 september 1993 skrev Föreningen L. Laurin köpeavtal och den 23 oktober 1993 stävade "HARRY" in i Lysekils hamn. Därmed hade vi nått vårt första viktiga mål, att äga och förvalta ett fungerande fartyg med en SKANDIA TÄNDKULEMOTOR. "HARRY" är idag därmed ett museifartyg.