CD-skiva nr 1
Tändkuledunk dunk dunk dunk
 

Ovanstående bild visar utgåva 2 utgiven aug. 2005

På mångas önskemål har föreningen 2002 tagit fram en CD-skiva

med ljudupptagningar från en stor mängd tändkulemotorer från i stort
sett hela dess epok. Motorer som fortfarande är monterade i fartyg
eller som körs fristående.

Varje avsnitt föregås av en beskrivning av
berättande och
sakkunnige Lars Melkersson.