Fartygsrådet K-märker HARRY

Ytterligare tre fartyg har blivit märkta som kulturhistoriskt värdefulla av Fartygsrådet inom Statens sjöhistoriska museer. De nu uppmärksammade fartygen är bogserbåtarna Stormprincess i Göteborg och Harry från Lysekil samt fraktfartyget Hoppet av Saltvik i Stockholm.

 

Syftet med K-märkningen är att att framhålla det kulturhistoriska värdet i olika historiskt intressanta fartyg. Fartygsrådets kulturhistoriska märkning har pågått under ett drygt år. Under den tiden har cirka fyrtio fartyg K-märkts. K-märkningen är en frivillig överenskommelse mellan fartygsägarna och Statens sjöhistoriska museer. Den är inte kopplad till någon lagstiftning utan fungerar främst som ett pedagogiskt hjälpmedel för att uppmärksamma historiska fartyg som en del av det maritima kulturarvet. K-märkningen kan ses som en kvalitetsstämpel. Den ger ägarna ett slags bevis på att deras fartyg är intressant. Det är vår förhoppning att det  i och med det blir lättare att få kommuner, sponsorer och andra att uppmärksamma dessa fartyg och stödja dem, säger Claes Wollentz, sekreterare i Fartygsrådet.

Harry_K_markt.jpg (20888 bytes)

 

Bogserbåten Harry från Lysekil
Byggd vid Brynäsvarvet AB Atlas år 1887. Fartyget användes för att bogsera andra fartyg, pråmar och timmer. Harry är en god representant för traditionella bogserbåtar. Fartygets skick idag överensstämmer med utförandet efter ombyggnaden på 1950-talet. Det finns ett rikt dokumentationsmaterial som beskriver verksamheten med både text och bilder.
Fartygets historiska egenskaper bjuder på teknikhistorisk, samhällshistorisk, person- och socialhistorisk kunskap. 1993 köpte Föreningen L. Laurin i Lysekil fartyget och Harry kom till Lysekils i hamn. Föreningens syfte är att bevara och bruka fartyget med dess Skandiamotor för att förmedla kunskap om en viktig epok i Lysekils historia samt verka för vidgad kunskap om fartygsvård och utrustning. Harry bedöms som kulturhistoriskt mycket värdefull av Statens sjöhistoriska museer.

Dec 2002 Stig Einarsson