Föreningens mål och syfte:

 

Föreningen L Laurin i Lysekil bildades 1993 och har nu 2006 över 1200 medlemmar. Enligt föreningens stadgar är syftet:

Att väcka och bevara intresset för Skandiaverkens tillverkning av bl.a. tändkulemotorer och spegla företagets betydelse för Lysekil som industrisamhälle. Föreningen vill också bevara och bruka veteranbogserfartyget HARRY som är både K-märkt och klassat som traditionsfartyg. Vi vill bygga upp ett levande museum där man kan se och höra motorer i drift och där tändkulemotorns utveckling dokumenteras liksom dess betydelse för handel, sjöfart och fiske.

Bogserbåten "Harry" är föreningens ansikte utåt. Med detta fartyg som är utrustad med en 4-cylindrig tändkulemotor på 300 hkr, gör vi varje år ett antal medlemsturer, samt under juli månad kör dagsturer till bl.a. Smögen med passagerare. Bokning av dessa turer kan göras på turistbyrån.

Vi har vårt säte i del av Skandiaverkens gamla lokaler och område. Här samlas ett antal entusiastiska medlemmar varje torsdagskväll året om, för att renovera motorer som vi fått eller köpt. I första hand arbetas det med tändkulemotorer och vi har idag en ganska imponerande samling Skandiamotorer. Även andra fabrikat finns i vår samling. Vi är även intresserade av dieselmotorer, reservdelar, ritningar, informationsblad, böcker m.m. Föreningen har beslutat sig för att inte köpa in motorer av annat fabrikat än Skandia, men får vi motorer är vi naturligtvis mycket intresserade.

År 2004 fick vi möjlighet att köpa fastigheten vi tidigare hyrde. Arbetet med att bygga upp ett museum pågår, kommer att få namnet SKANDIAMUSEET.