Så här gick det till när föreningen grundades


Grundaren Stig Selander

Inledningsvis konstaterar Stig Selander att Föreningen L. Laurin haft en enastående utveckling under de gångna femton åren.
Grundtanken att på olika sätt bevara och förevisa denna för Lysekil så viktiga verksamhet, har förvaltats mycket väl.
Att arbetet dessutom innebär ett bevarande av kulturarvet från industrialismens utveckling, har uppmärksammats långt utanför stadens gränser.

Stig berättar att det var motigt ibland när föreningen bildades 1993, men att han hade hjälp
och stöd av i första hand hustru Britt, men även av blivande medlemmar.

Siktet var inställt på att köpa lysekilsbaserade bogserbåten Dallas, men när han via omfattande skriftväxling
och samtal med bl.a. Thordénfonden, Bohuslandstinget m.fl., skrapat ihop tillräckligt med pengar, var Dallas såld!

Utdrag från ett av breven speglar den anda som gjorde att Stig inte gav upp:

“Sänder Dig några rader om bogserbåtssituationen i Lysekil. Dallas seglade iväg till Kalmar som Du kanske vet.
Det innebär inte att luften har gått ur oss. Nej, det har inneburit att vi engagerar oss ännu mer.”

Återigen skrivelser och samtal för att få disponera beviljade medel till nästa projekt, det som nu är föreningens
flytande stolthet: veteranbogserbåten HARRY! Stig berättar vidare: ”Engagemanget och uthålligheten började ge resultat.
Interrimsstyrelsen fungerade och medlemsantalet ökade”. En massa tid las ner på renoveringen av Harry,
bl.a. behövde motorn en grundlig översyn. Demonteringen ägde rum på liggeplatsen i fiskhamnen och delarna
kördes genom stan till Skandiaverkens verkstadslokal, som föreningen fick disponera.

Nu började jobbet med att samla motorer till ett blivande museum. En första motor hämtades i Hamburgsund
och togs till Gullmarsskolan för renovering. En tid senare köptes en Skandia 31:a i Hedekas för 1 500:-.
Jollen Skandia och två stycken 21-or donerades till föreningen. För 1 000:- köptes en Skandia 31-a,
en Vänern och en Ideal. Medlemsantalet växte raskt och Föreningen L. Laurin hade efter knappt
ett års verksamhet ca 250 medlemmar.

År 1994 genomfördes den första TÄNDKULEDAGEN. Den gick av stapeln på fiskhamnsområdet
och drog en hel del publik och gästande båtar med tändkulemotorer.

Stig Selander är glad över föreningens mycket positiva utveckling. Han tycker sig märka att engagemanget
och entusiasmen lever kvar och konstaterar med stolthet att 15-åringen har drygt 1 300 medlemmar
över hela världen och avslutar med orden ”Må lycka och välgång följa föreningen under kommande år”

Hämtat ur föreningsskriften SPRIDARN 2008