Halvmodellen DOLLY

Ett nytt lotteri har påbörjats.

Lotterna kostar 20kr styck. Kan beställas via föreningens e-post eller per telefon 0523-611945

PS
Föreningen har ju som mål att genomföra lottdragningen innan tändkulemotorns dag, för att
på denna dag överlämna båtmodellen. Men i år måste vi flytta på dragningen till ett senare
tillfälle, eftersom försäljningen av lotter inte går som planerat i dessa tider.