”Jojon"
Skandias minsta dieselmotor

 

motor_Skandia71DLS.JPG (19672 bytes)

SKANDIA stationär diesel motor typ 71 DLS 3 hkr

I början på 1930-talet var det aktuellt för Skandiaverken att konstruera dieselmotorer. Man hade under 30 års tid tillverkat tusentals motorer av tändkuletyp med bra konstruktion och hög kvalite´.
Många andra motorfabrikanter hade dieselmotorer på sitt tillverkningsprogram parallellt i vissa fall med tändkulemotorer och Skandiaverken ville naturligtvis vara med och konkurrera om marknadsandelarna.

 

motor_Skandia71DLS_med_generator.JPG (25344 bytes)

71 DLS 3 hkr 1400v/min med generator

  Jojon var inte den officiella motortypbeteckningen utan ett öknamn som kom till p.g.a. motorns driftsegenskap. De anställda på Skandia tyckte motorn stod och gick ungefär som en ”jojo”. Rätt typbeteckning är 71 DS eller 71 DLS. D står för diesel. L = står för lätt (Light =högvarvig) och S = stationär. Eftersom Skandia hade många års erfarenhet av 2-taks tändkulemotorer låg det nära till hands att konstruera de nya dieselmotorerna på samma koncept. 71:an var 1-cylindrig med  spolning av förbränningsrummet  med vevhuskompression. Insprutningspump och spridarventil var av fabrikat Bosch. Centrifugalregulatorn satt i svänghjulet och varvtalet var konstant 1400 per minut. Vevaxeln lagrades i SKF cylindriska rullager. 71:an användes ganska ofta och till att driva en generator och då ville man ha ett stabilt högt varvtal. 
 

motor71DLS_med_generator_tank_och_kylare.JPG (27301 bytes)

71 DLS direktkopplad till generator kompl. med tank och kylare

Ladugårdar

   Många motorer med generatorer såldes till privatpersoner och installerades i källare eller ladugårdar. För 60-70 år sen var elektrisk strömförsörjning, särskild i glesbygd, något man ofta fick ordna själv. Ibland var man fler hushåll som delade på ett aggregat och då som regel för belysning. Använde man batterier så kunde man ganska mycket effekt under kortare tidsperioder. Batterierna kunde också användas när generatorn användes som startmotor. Som tillbehör kunde man få fjärrmanövrerande start och stoppanordningar. Strömstyrkan varierade, 30 volt, 32 till 45 volt men även 110/160 volt var mycket vanligt.

Andra vanliga användningsområden var, vattenpump, mjölkmaskin, vedkap, kylkompressor m.m. Nu användes inte 71:an bara till lands. Många av motorerna placerades ombord i fartyg. De kopplades ihop med luft eller kylkompressorer, generatorer m.m.

   Skandia motortyp 71 tillverkades fram till 1966. En av motorerna levererades till skepparen Bo Eklund Visby den 6 april. Motornummret var 61 282 och priset 1795 kronor. De sista motorerna levererades under december månad 1966. Det var 6 stycken och köparen var Teddens Agenturfirma i Göteborg. Motornummret på den sista 71:an var 61 292. Då hade motortypen tillverkats under 33 år.     

Stig Einarsson

Materialet hämtat från artikel Lars Melkersson