Motortyp 281 - eller "en gammal tjugofemma"

Motorn som är en riktig klassiker

skandia281Sbild2copy.JPG (19623 bytes)

Bilden visar Föreningens 281:a som är fullt körbar.

Av Skandiaverkens stora produktion av tändkulemotorer har vissa typer blivit mer kända.
Motortyp 281 är en sådan.

 

 

 

Den tillverkades under närmare 60 år i olika utföranden och prestanda.
Typbeteckningarna varierade genom åren och fran till sista tillverkningsåret 1965 hade det funnits 7 olika typnummer.
När exakt den första motorn tillverkades är inte känt men det bör ha varit omkring 1904/1905. Motortypen kallades då för 25 och var på 30 hkr. Förmodligen kom uttrycket "gammal tjugofemma" härav.
Vanlig i fiskebåtar
Motortypen kom att bli mycket vanlig i fiskebåtar och särskilt då i de "engelska kuttrarna". Vanligast var att regulatortypen var av frislag men även remdrivna centrifugalregulatorer förekom.
Från 1920-talet var det bara centrifugalregulatorer som användes. den stationära typen kallades "TRASTEN" och hade dubbla svänghjul. Varvtalet var 300 och bränslet fotogen. Råolja eller dieselolja kom ut på marknaden först omkring 1910. Priset på en stationär motor var då 4 500kr.
Ny typbeteckning
Omkring 1911 kom det en ny typbeteckning och motorn kallades för 125. Varvtalet var nu 325 och bränsleförbrukningen 290gr per hkr och timma. Motorn vikt var 2500kg och kostade 5 000kr. Vatteninsprutning i förbränningsrummet var vanligt förekommande och förbrukningen till en motor typ 125 var c:a 9kg i timman. Ungefär lika mycket som det gick åt i bränsle.
Några år senare var det dags igen för typnummerändring. Då kallades motorn för 251 och hkr-antalet hade stigit till 40. Även motorer med kullager kom i produktion och kallades tex för 251 KA.

Motortyp251AmedregulatorG5.JPG (39560 bytes)

Motor 251 A
TrawlareSkandiaVIImedmotortyp251A.JPG (30531 bytes)
Trawlare Skandia VII med motor typ 251A

Backslag
Motorerna kunde fås med backslag (B) eller vridbara propellerblad (A). Även med direkt omkastning (C) förekom. En 2-cylindrig version kom också i produktion omkring 1916/1917.

Motortyp252S.JPG (38624 bytes)

Motor 252 S
En 4-cylindrig motor på 160 hkr fanns också i tillverkning. Den kallades för typ 254. Den sista siffran står för antalet cylindrar. En motor typ 251 B kostade år 1919
9 200kr. Året därpå kostade samma motor hela 15 750kr. Detta var under den s.k. "dyrtiden" efter 1:a världskriget.
Motortyp254B.JPG (42773 bytes)
Motor 254 B
1927 var det dags för ett nytt typnummer. Nu hette motorn åter 125, samma nummer som omkring 1911 men nu med en effekt av 50 hkr. Konstruktionen hade ändrats och borta var själva tändkulan. Bränsleförbrukningen hade också sjunkit till 210gr per hkr och timma. Priset på en 1-cylindrig motor hade också sjunkit till mera normala 6 000kr.
Under 1930-talet fortsatte Skandiaverken att utveckla sina motorer. Man kallade den nya serien för SUPER SKANDIA MOTORER. 1939 kom typ 281. Insprutningen var flyttad till centrum av  cylindertoppen och spridaren var av justerbar typ.
Motorn utvecklade nu 53 hkr och bränsleförbrukningen var så låg  som 185gr per hkr och timma. En 281 S som var avsedd för att driva en generator vägde 3900kg. Bara det stora svänghjulet vägde 1450kg.
1945 respektive 1950 ändrades typbeteckningarna åter. De sista typnummren blev 160 resp. 165 för de 1-cylindriga typerna. Motorerna hade nu fått en ny design på spolluftskanalerna samt grövre vevaxlar. Effekten per cylinder var nu 60 hkr.
Under 1950-talet tog man fram ritningar på en 3-cylindrig motor på 180 hkr. Den kallades typ 365 men någon produktion blev det aldrig. 1959 tillverkades den sista 1-cylindriga motorn.
Tillverkats i 60 år
Några år senare var det dags för den 4-cylindriga och slutligen 1965 tillverkade man den sista 2-cylindriga typ 265 på 120 hkr. Motortypen hade då tillverkats i 60 år. Mycket hade naturligvis förändrats och förbättrats men cylinderdiameter 280mm och slaglängd 360mm var hela tiden densamma. Effekten hade under åren fördubblats från 30 till 60 hkr.
Stororder
Under 1950-talet var det många mindre bogserbåtar som satte in 2-cylindriga motorer på 120 hkr. En stor order fick Skandiaverken i början på 1950-talet när 25 stycken ryska träfiskebåtar, som byggdes i Sverige, alla skulle ha 4-cylindriga motorer på 240 hkr.
Fortfarande finns det några fartyg som har fungerande motorer. En liten bogserbåt i Göteborg BILLY her en 251 B från 1920-talet. I Stockholm finns bogserbåten SVANÖ som har en 120 hkr motor av C typ från 1956. I Vänern finns också en bogserbåt som har en liknande motor.
DYNÄS II har en 4-cylindrig maskin sen 1955 som nu också är körbar.

Stig Einarsson

Materialet är till största del hämtat
från artikel av Lars Melkersson