För reservdelar till Skandiamotorer:

kontakta Teddens agentur i Göteborg

Tel. 031-166150     070-7651068