Skandias 21:a - den första "lättviktsmotorn"

21_Skandia.JPG (30728 bytes)

 

Den första motorn av typ 21 konstruerades
och tillverkades 1920.
Motortypen var den första av de sk. "lättvikts-motorerna".

Skandias motortyp 21 var den första "tändkulemotorn"
som på allvar kunde konkurera med bensinmotorer
när det gällde effekt kontra vikt. Till detta kommer
bränslets egenskaper när det gäller brandfarlighet.

Skandia21_frilagd_transp.gif (35007 bytes)

Tidigare motortyper i motsvarande hästkraftsklass vägde
som regel 3-4 gånger mer. Tex. 4 hkr motor i Skandias
katalog 1906 vägde 400kg och 6 hkr motorn 655kg. År
1908 hade vikten på 6 hkr motorn minskat till 450kg och
1913 vägde 5-6 hkr motorn 425kg.
Motortyp 21 vägde mellan 160 och 220kg beroende på
utförande. Bara svänghjulet hade en vikt på c:a 50kg.
Cylinderdiametern är 120mm och slaglängden 90mm.
Skandia 21 utvecklade 4/5 hkr vid 800/1000 v/m.
Bränsleförbrukningen var 290 gram per hkr/timme.

Höga varvtal

Varvtalet var ganska högt mot tidigare motortyper som i motsvarande
hästkraftsantal hade 400-600 v/m. En av anledningarna till det
höga varvtalet var att motorn var försedd med kullager i ramlagren
och att vevlagret var av rullagertyp. Redan 1915 hade Skandiaverken
börjat att konstruera kullagrade motorer. Nackdelen med kullagrade
båtmotorer är bl.a. dess känslighet för vatten. Det kunde räcka med
att ägaren glömt stänga avtappningskranen från vevhusbotten och
regn eller inläckage i båten gjorde, att vatten kom in i motorn.
Vanligt lagrade motorer mår naturligtvis inte heller bra av att få vatten
i tex. vevhuset, men konsekvenserna blir som regel värre med kullager.

Berntsson_med21a.JPG (22752 bytes)   
Skandiaverksarbetaren Gustav Berntsson håller en 21:a i knät

Olika utföranden

Skandia motortyp 21 fanns i olika utföranden. Den vanligaste var
i marint utförande d.v.s. 21A = reversibel propeller. Övriga var
21B = backslag, 21S = stationär.

Som stationär kunde motorn levereras på ett gjutjärnsfundament
ihop med en generator. Denna typen kallades KKG. Motorn fanns
även i utförande som motorvinschoch kallades då för ONEVA i
telegramadress. Vinschpaketet vägde 700kg och kunde lyfta 1500kg
med dubbel lina. 21:an tillverkades både med centrifugal- och
pendelregulator (frislagare). Insprutningsventilen var av fast
installation och kunde inte regleras. Den satt fast monterad i
mellanstycket i ungefär 30° vinkel.

Motor_typ_22 B.JPG (31361 bytes)
Skandia 22B

Det fanns också en 2-cylindrig version som kallades typ 22 och var på
8/9 hkr. Kom i tillverkning 1927 och har samma cylindermått som
den senare tillverkade 23:an.

Trots vissa egenheter (motorn var ökänd för att rusa i samband
med motorstart), blev den lilla motorn ganska populär på bl.a.
västkusten. 21:an var ett intressant alternativ till bensinmotorer i den
hästkraftstorleken. År 1923 kostade en Skandia motor av typ 21 med
propellerutrustning 940kr. Priset för en kompl. 22 fots snipa med motor
1800kr. Hur många motorer som har tillverkats är f.n. oklart men flera
tusen är det säkert. 1952 tillverkades den sista 21:an.

 

Stig Einarsson

Ovanstående reportage är till stor del hämtat
från Lars Melkerssons artiklar.