Två "sextiofemmor"

Motortyp 322 var 2-cylindrig och var på 130 hkr vid 325 v/min. Den började att tillverkas 1935 och ersatte de äldre motortyperna 140 och 440.

-den "problemfria" motorn

tva_sextiofemmor.jpg (20202 bytes)    

"Två sextiofemmor Skandia" som motorn kallades i allmänhet kom att monteras in i mängder av fiskebåtar och fraktskutor. Denna motortyp fick bland användarna ett mycket positivt bemötande eftersom den ansågs var mycket problemfria och s.k. varmgång sällan inträffade. Cylinderdiameter var 320 mm och slaglängd 370 mm. Bränsleförbrukningen var 200 g per/hkr timma. En 2-cylindrig motor kostade 1935 14200 kr. Några år senare (1938) var priset 18000 kr.

Elvärmare
  
Motortypen var modern så tillvida att snabbstartare av pluggtyp kunde användas. Det blev också vanligt att montera in elvärme, särskilt när det gällde 4-cylindriga motorer. Förbränningsrummet var konstruerat med en s.k. tänd eller glödring.(Typmodell 33) Spridarna satt i centrum av topplocket och var justerbara. Vid start och tomgång var de stända och gav en dimliknande insprutning. Vid belastning eller full fart var spridarna öppna och insprutningen var en stråle.
   Motortyp 322 vägde mellan 7000 kg upp till 9800 kg. Den tyngsta modellen var av F-typ. Den var gjord för att användas i färjor. 322 S (Stationär) hade ett svänghjul som vägde 1270 kg och med en diameter 1650 mm. 322:an tillverkades fram till 1945. Den 4-cylindriga motortypen 324 tillverkades under ytterligare några år fram till 1947.
   Motortyp 324 var på 260 hkr men i vissa fartygsregister uppges 280 hkr? En 1-cylindrig version tillverkades mellan 1943 - 1946. Totalt så tillverkades och såldes 67 stycken merina motorer av typ 321-322-324 mellan januari 1940 tills december 1946. 56 stycken var 2-cylindriga och resten 1 och 4.

Ny generation
  
1945-46 kom nästan "generation" av moderniserade Skandiamotorer som för övrigt kallades typmodell 45. 322:an var nu på 150m hkr, alltså 75 hkr på varje cylinder. Effekten hade kunnat ökats med hjälp av ett förbättrat luftpolsystem. Man passade även på att öka vevvaxelns dimensioner. I samband med omkonstruktionen kom nya typbeteckningar och 322 blev 280. Bogserbåten HARRYs motor är 4-cylindrig och typen kallas 480.

Finns kvar
   Fortfarande finns det båtar med väl fungerande 322:or. Veteranfiskebåten ASTA från Kunshamn samt segelfartyget LINNEA från ostkusten. ASTAS motor satt från början i skutan MAGNESITA. Den motorn blev levererad den 14/7 1944. Fiskebåten LYN från Smögen sjönk i Vänern för drygt 20 år sedan. Maskinen har bärgats av Klas Andersson Götene. han håller på att renovera motorn till körbart skick.


Stig Einarsson
Materialet hämtat från artikel Lars Melkersson