fotoLLaurin.JPG (12768 bytes)    

L. Laurin grundade tillsammans med Karl Forsström Lysekils Mekaniska Verkstad år 1899. Hösten 1901 hade de ritningarna klara till den första motorn, en fyra hästkrafters tvåtaktsmotor konstruerad för direkt omkastning.
Våren 1902 var den första motorn klar. Den blev inmonterad i Hydrografisk - biologiska kommissionens motorbarkass.
Laurin ville gärna få fiskarna intresserade av hans motorer. Genom övertalning lyckades han få vadlaget Korpen på Smögen att sätta in en motor på 6 hkr. De skulle få använda motorn gratis under ett år. Var de missbelåtna skulle verkstaden ta ut den på en natt, så vadlaget inte skulle hindras i sitt fiske. Ville de däremot behålla motorn skulle de betala 2000 kr.
Experimentet lyckades över förväntan. Flera fiskelag beställde nu motorer. Lysekils Mekaniska Verkstad var nu från 1904 överlupen med beställningar för fiskebåtar, bogserbåtar, fraktfarkoster och lotsbåtar.
L. Laurin ledde förtaget fram till 1923.

skandia4hkr1902b.jpg (19135 bytes)        6hkr1903.jpg (19796 bytes)

Skandiamotor Nr1, 4 hkr, tillverkad 1902.  Samt en 6 hkr Skandia tillverkad 1903 tillhörande vadlaget Korpens båt på Smögen. 
Båda motorerna har visats på Sjöfartsmuseet Göteborg under flera decennier. År 2010 fick vår förening nöjet att tillsvidare hysa
dessa rariteter i vårt museum.